KONUTLARDA DEZENFEKSİYON

KONUTLARDA DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon

İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropların uzaklıştırma işleminedezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon işleminde kullanılanısı, sterilizasyon derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, mikroorganizmaların vejatatif(hastalık yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir.Bunlardan ilkine yüksek düzeyde dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre uygulanarak yapılır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün bir çokkimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır. Bunların etki mekanizmaları ve nasıl kullanmaları
gerektiği konularına bu ünitede değinilecektir.Antisepsi, deri gibi canlı dokular üzerine uygulanan dezenfeksiyon işlemidir. Bu işlemdeantiseptik solusyonlar kullanılır.Bir ortam mikrop içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortak olarak tanımlanır. Ameliyatgibi tıbbi girişimler asaptik ortamlarda yapılır.

 

Dezenfeksiyon, dezenfektan madde ve antisepsi nedir?

Pastörizasyon, genellikle sütlere ve süt ürünlerine uygulanan bir işlemdir. Bu işlemdesüt özel yöntemlerle dezenfekte edilir. Bu amaçla uygun ısı ve sürede ısıtılan süt ve sütürünleri ile insanlara geçebilen bruselloz, salmonelloz ve tüberküloz gibi zoonotik (hayvan ve insanda ortak görülen) infeksiyonlar önlenmiş olur. Pastörize edilmiş sütte ölmeyen saprofitmikroplar zamanla üreyerek sütün bozulmasına (kesilmesine) neden olurlar. Bu yüzdenpastörize sütler en geç 2 gün içinde tüketilmelidir. Kullanım kolaylığı açısından pastörize
sütler yerine steril sütler de tüketime sunulmaktadır.Bakteriler üzerine üremeyi durdurucu etki yapan maddelere bakteriostatik, öldürücü etkinlikgösteren maddelere ise bakterisit maddeler denir. Dezenfektanlar genellikle düşük konsantrasyonlarda bakteriostatik, yüksek konsantrasyonlarda bakterisit etkinlik gösterirler.Bu tanımlamalar virus veya funguslar için de yapılabilir, virüsit, fungusit sözcükleri kullanılır.

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ